Monday, December 27, 2010

to jest już koniec


misja wykonana. rysownik-man powraca do rysowniko-jaskini, lecz nie lękajcie się! powróci gdy na niebie znów zapłonie Znak Rysownika.

(muzyka i napisy końcowe)