Tuesday, March 21, 2017

miasto jest zmyślone

jakiekolwiek podobieństwo do prawdziwego miasta jest przypadkowe.